З 2015 року на території НПП «Гуцульщина» розпочалися дослідження ландшафтної структури.

Структура ландшафту – ( від.лат. structura – будова, розміщення) – взаємне розміщення складових ландшафту (природних компонентів і комплексів нижчого рангу) та характер їхнього поєднання, взаємозв’язків у часі. Розрізняють три аспекти структури ландшафту: вертикальний, горизонтальний, часовий (включає найважливіші риси сезонної ритміки).

Основна увага науковців була спрямована на вивчення горизонтальної структури ландшафту. При дослідженнях були уточнені межі ландшафтних стрий та простих урочищ.

грунтовий розріз (манявська світа) ділянка №3

За фізико-географічним  районуванням територія парку знаходиться в трьох областях: Середньогірно-скибовій, Низькогірно-скибовій  та Передгірно-височинній, а за ландшафтним районуванням в десяти ландшафтах: Габорянському, Рокитянському, Карматурському, Річківському, Роженському, Слободорунгурському, Печеніжинському, Ковалівському, Хімчинському та Кобаківському.

Дослідження ландшафтної структури на рівні простих урочищ на території парку проводилося вперше. Воно розпочато з території Габорянського ландшафту (середньогірна частина парку біля гори Грегіт 1472) на ключовій ділянці №3. Для картування ландшафтних одиниць використовувалася методика «Польове ландшафтне знімання гірських територій» (Г.П.Міллер). Дослідження здійснювалися в три етапи: перший – підготовчий (вивчення картографічних та літературних джерел на досліджувану територію), другий – польові роботи. Ландшафтне знімання проводилося на рівні простих урочищ. Основна форма фіксації результатів досліджень є бланкова форма №1 — лісова та чагарникова.

Під час польових робіт детально досліджено географічне положення, рослинний покрив та морфологічна структура грунту з допомогою грунтового розрізу. Третій етап (завершальний) камеральні роботи – це опрацювання даних з допомогою програмного забезпечення ArcGIS 9.3.1. та ArcGIS 10. В результаті проробленої роботи була оцифрована карта ландшафтів НПП «Гуцульщина», складена (попередньо) ландшафтна карта ключової ділянки на рівні простих урочищ в масштабі 1:25 000.

Зоряна ГОСТЮК,
молодший науковий співробітник НПП «Гуцульщина»