Працівники НПП «Гуцульщина» систематично проводять оцінку чистоти водойм, що протікають на території парку. Враховуючи той факт, що упродовж першої половини вересня мало місце скидання нечистот у Рибницю, про що зазначено мером Косова в групі «Косів. Діалог» в соціальній мережі facebook, нами був проведений терміновий аналіз чистоти води методом біоіндикації за індексом ТВІ. Ця методика є основною та визнаною оцінкою якості водного середовища за біологічними показниками, оскільки живі організми завжди чітко реагують на негативні дії будь-якого походження, незалежно від їх врахованості та ступеня вивченості.

Оцінку чистоти води проводили біля потенційних забруднювачів, зокрема на таких ділянках Рибниці, як біля Кутського мосту, навпроти будинку культури (нижче податкової), біля підвісної кладки на Москалівку, тощо.

Встановлено, що біотичні індекси водойми коливаються в межах 6 балів (Кутський міст, податкова) та 7 балів (підвісна кладка), що характерно для помірно забрудненої води (3 клас якості, β-мезосапробна вода, не рекомендується використовуватися для водопостачання, та, без висновків бактеріологічних досліджень, для купання). Таким чином, показники чистоти води знизилися, адже попередні наші дослідження реєстрували біотичні індекси у 8-9 балів та визначали воду як чисту, згідно ступенів розподілу забруднення.

Слід відмітити, що коливання значень індексу ТВІ мало місце і до цієї події, зокрема після дощів, потрапляння відходів у річку, однак до цих пір вода у річці доволі швидко самоочищувалася (на 3-5 день показники ТВІ поверталися у норму), що свідчило про високий рекреаційний потенціал водойми. Нині ж спроможність до самоочищення знижена, про що свідчить той факт, що аналіз води через два тижні після потрапляння нечистот фіксує лише окремих макробезхребетних-біоіндикаторів.

Окрім традиційно-плачевного краєвиду із сміття, нами, безпосередньо під час проведення досліджень, зафіксовано побутове забруднення Рибниці місцевими жителями шляхом прання у її водах килимів, речей домашнього вжитку, тощо. Також встановлений факт викидання у воду карбонату кальцію (біля Кутського мосту), немасштабного розвитку ціанобактерій (цвітіння води), чого раніше нами не спостерігалося.

Моніторинг чистоти води буде проводитись і надалі, що дозволить встановити резервну ємність водойми у плані відновлення біотично значимих індикаторних видів, та вплив потенційних забруднювачів на видове різноманіття макробезхребетних.

Науковий співробітник Ірина Стефурак
Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, Марія Пасайлюк