Проголошений в 1971 році Генеральною Асамблеєю ООН, цей день виступає ще одним приводом нагадати всім про важливість існування всіх типів лісів та окремо ростучих дерев. Світова спільнота також відзначає його аби привернути увагу до проблем незаконного вирубування лісів. Невипадково темою цьогорічного Міжнародного дня лісів є «Люди і енергія». Питання розвитку альтернативних джерел енергії постало на даний час дуже гостро. Тому, лише об’єднавши зусилля людей з усіх континентів задля їх пошуку та популяризації, можна зберегти «зелені легені» нашої планети.

Карпатські ліси є одним із найцінніших природних надбань нашої держави.

На теренах Косівщини збереглися праліси та старовікові ліси, які є еталонами природного розвитку лісових екосистем, а також домівкою для рідкісних видів тварин та рослин. На території НПП «Гуцульщина» виявлені наступні рідкісні та зникаючі угруповання, включені до Зеленої книги України:

1. Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої листовика сколопендрового – Fagetа sylvaticae з домінуванням Phyllitis scolopendrium;
2. Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої лунарії оживаючої – Fagetа sylvaticae з домінуванням Lunaria rediviva;
3. Угруповання буково–ялицевих лісів та грабово–буково–ялицевих лісів – Fageto (sylvaticae)–Abietа (albae), Carpineto (betuli)–Fageto (sylvaticae)–Abietа (albae);
4. Угруповання кедровососново–ялинових лісів та кедровососново–ялицево–ялинових лісів – Pineto (cembrae) – Piceetа (abietis), Pineto (cembrae) – Abieto (albae) – Piceetа (abietis);
5. Угруповання букових лісів з домінуванням барвінку малого – Fagetа sylvaticae з домінуванням Vinca minor;
6. Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої –Fagetа sylvaticae з домінуванням Allium ursinum;
7. Угруповання грабово–серцелистолипово–букових лісів – Carpineto (betuli) – Tilieto (cordatae) – Fagetа (sylvaticae);
8. Угруповання буково–звичайнодубових лісів – Fageto (sylvaticae) – Quercetа (roboris);
9. Угруповання звичайнососново–скельнодубових лісів (Pineto (sylvestris)–Quercetа (petraeae))
10. Угруповання скельнодубово–звичайнодубових лісів – Querceto (petraeae) – Quercetа (roboris);
11. Угруповання скельнодубово-букові ліси Querceto (petraeae)- Fageto (sylvaticae)
12. Угруповання ялицево–звичайнодубових лісів – Abieto (albae) – Quercetа (roboris);
13. Угруповання буково – звичайнососнових лісів, буково – звичайнодубово –звичайнососнових лісів та грабово–буково – звичайнососнових лісів – Fageto (sylvaticae)–Pinetа (sylvestris), Fageto (sylvaticae) – Querceto (roboris) –Pinetа (sylvestris), Carpineto (betuli) – Fageto (sylvaticae) – Pinetа (sylvestris);
14. Угруповання звичайнодубово–ялицевих лісів – Querceto (roboris) – Abietа (albae);
15. Угруповання формації водяного горіха плаваючого – Trapa natans;
16. Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного – Alnetа incanae з домінуванням Matteuccia struthiopteris;
17. Угруповання формації гірськосоново-сфагнової – Pineto (mugi)–Sphagneta.

Відділ державної охорони природно-заповідного фонду НПП “Гуцульщина”