У національному природному парку «Гуцульщина» відбулася атестація працівників природоохоронних науково-дослідних відділень.

Атестація проводилась з метою перевірки відповідності цієї категорії працівників займаним посадам, їхніх професійних ділових якостей. Домогтися у такий спосіб підвищення ефективності їх діяльності та посилення відповідальності за доручену справу.

В атестації взяло участь 23 працівники природоохоронних науково-дослідних відділень. Атестаційна комісія, до складу якої увійшли головний природознавець, начальники структурних підрозділів та фахівці НПП «Гуцульщина», запитувала: якими нормативними документами користуються в роботі, які проводяться фенологічні спостереження на території обходів, порядок оформлення порушень вимог природоохоронного законодавства на території природно-заповідного фонду, надання звітності та ін. За результатами атестації комісія зробила відповідні висновки.