24 липня 2017 р. працівники наукового відділу (Погрібний О.О., Лосюк В.П., Фокшей С.І., Пасайлюк М.В, Томич М.В., Гостюк З.В.) заклали постійну пробну площу (ППП) на південно-західному схилі хр. Хоминський, г. Овид (600 м н. р. м.), що знаходиться в заповідній зоні. ППП прямокутної форми 50Х90 м (0,45 га).

На пробній площі обліковано 206 дерев, переважаючою породою є дуб скельний, інші види: бук лісовий, смерека європейська, тополя чорна, сосна звичайна та верба козяча. Природнє поновлення дуба скельного на постійній пробній площі дуже добре.

ППП закладена з метою моніторингу (постійне спостереження) за станом деревостану, трав’яного покриву, підстилки, грибів, ґрунту, ґрунтової фауни, мезофауни, ссавців, орнітофауни.

Рослинне угруповання на постійній пробній площі – скельнодубово-смерекові (скельнодубово-соснові) ліси є рідкісним і включене до Зеленої книги України (2009). Крім того у травостої виявлені види рослин родини Зозулинцевих (коручка чемерникоподібна, любка дволиста і ін.), гриби (лускач), які включені до Червоної книги України (2009). Тому для охорони і збереження раритетних видів буде цікавим ведення багаторічних спостережень на цій ППП.

Зам. начальника наукового відділу Фокшей С.І.