У багатьох країнах світу національні парки, передусім, асоціюються із зеленим туризмом та сталим розвитком.

В Україні усі ці поняття лише набирають популярності, однак помітна та сама тенденція: нацпарки мають значний потенціал для того, щоб стати осередком поширення ідей сталого розвитку та підвищення екологічної свідомості відвідувачів.

Окрім цього НПП є каталізатором гуртування та розвитку сільських громад, одним із її культурних осередків. Про це свідчить те, що більшість парків територіально віддалені від обласних центрів. Тому для навколишніх сіл НПП стає не просто закладом охорони природи, а радше культурним та громадським осередком.

Співробітники влаштовують тематичні та календарні свята, фестивалі, проводять освітні заходи з дітьми та дорослими, підтримують туристичні та спортивні ініціативи, розвивають (через туристичний потік) інфраструктуру дотичних населених пунктів, опосередковано сприяючи добробуту селян.

Більшість співробітників парків – місцеві мешканці. Усе це дозволяє стверджувати, що НПП розвиває громаду та дуже тісно з нею пов’язаний. Діяльність парків спільно з громадою та малим бізнесом видається найбільш перспективною та сталою.

Зважаючи на тенденції сучасності, є очевидним, що заради ефективного функціонування туристично-рекреаційної діяльності Національного природного парку «Гуцульщина», необхідно змінювати традиційний підхід щодо збереження природи, керуючись принципами сталого розвитку.

Відповідно до цих принципів використання ресурсів потрібно здійснювати у такий спосіб, щоб задовольнити економічні, соціальні і естетичні потреби, а також забезпечити культурну цілісність, збереження екологічних процесів, та біорозмаїття. Це в свою чергу зумовить створення сприятливих умов для піднесення малого місцевого бізнесу, зокрема розвитку сільських зелених садиб, який не суперечить основному завданню установи – збереження природи.

Окрім того, розвиток сільського зеленого туризму в межах національного природного парку має приносити економічну вигоду як місцевому населенню, яке розвиває дану сферу діяльності, так і парку. Тобто НПП «Гуцульщина» може стати своєрідним каталізатором гуртування та розвитку сільських громад, одним із її рекреаційних та культурних осередків.

Нині, на території Косівського району функціонують 152 заклади розміщення, з яких 132 – це садиби сільського зеленого туризму. Всі садиби розташовані в населених пунктах, що безпосередньо межують із парком. Таке розміщення має певні переваги перед іншими господарськими суб’єктами, але вимагає дотримання встановлених норм і правил поведінки на територіях природно-заповідного фонду.

Зокрема, власники зелених садиб та їх гості зобов’язані дотримуватись вимог природоохоронного законодавства в частині охорони навколишнього середовища. А адміністрації парку, у свою чергу, має сприяти традиційній екологічно орієнтованій діяльності господарів сільських зелених садиб.

Отже, в наявних умовах необхідно знайти шляхи розвитку співробітництва між НПП «Гуцульщина» і господарями сільських зелених садиб щодо здійснення як природоохоронних функцій, так і розвитку сільського зеленого туризму та отримання додаткових джерел надходження коштів.

На першому етапі налагодження співпраці доцільно провести анкетування серед власників садиб сільського зеленого туризму з метою виявлення їх обізнаності про діяльність парку та бажання налагоджувати таку співпрацю.

Нижче подаємо текст анкети.

Анкета власника садиби сільського зеленого туризму (129 downloads)

Електронна адреса для зворотної відповіді: recreacia-nnp@i.ua

Відділ рекреації та благоустрою НПП «Гуцульщина»