В рамках проведення дослідницьких проектів з біології серед учнів середніх класів Косівського району до НПП «Гуцульщина» звернулись дві юні дослідниці Косівської ЗОШ №1: Богдана Соколюк і Юлія Стопчицька. Темою їхнього спільного дослідницького проекту стала «Біоіндикація джерела води за індексом ТВІ (Trent Biotic Index)». Старший науковий співробітник, Марія Василівна Пасайлюк була куратором проведення дослідів.

Що собою являє «Біоіндикація за індексом ТВІ»?

Визначення якості середовища та антропогенних змін водних екосистем на території НПП «Гуцульщина» проводиться за абіотичними та біотичними параметрами, що дозволяє більш повно характеризувати гідрологічні зміни та враховувати реакцію живих організмів, що проживають у водному середовищі. Для характеристики чистоти води використовується метод біоіндикації за індексом ТВІ (Trent Biotic Index). Індекс заснований на двох параметрах бентосного угруповання: загальне різноманіття безхребетних, що населяють водойму, та наявність у ній організмів, що належать до біоіндикаторних груп.

На території НПП «Гуцульщина» закладено гідропости на річці Рибниця, гідропости у водоймах із непротічною водою та мілководних водоймах, що періодично висихають.

Об’єктом даного дослідження після дощу стала живність потоку, що знаходиться біля адміністративної будівлі парку «Гуцульщина». Встановлено, що злива напередодні вплинула не тільки на візуальні зміни чистоти води, але й зумовила зниження індексу ТВІ в середньому на один бал. В результаті, біотичні індекси водойми коливаються в межах 6–7 балів що, згідно класифікації якості води за біологічними показниками, відповідає 3 класу якості води та визначає її як помірно забруднену воду, згідно розподілів ступеня забруднення.

Дослідження чистоти водойм саме за індексом ТВІ важливе з огляду на те, що організми, які є біоіндикаторами цього методу, чітко реагують на зміну ступеня забруднення води, незалежно від вивченості чи враховуваності його природи.

Марія Пасайлюк, старший науковий співробітник
НПП «Гуцульщина», к.б.н..

Богдана Іванчук, пров.фах. відділу екологічної освіти НПП «Гуцульщини»