3 липня 2018 р. науковці НПП «Гуцульщина» здійснили експедицію на хр. Сокільський. Метою якої було визначення лісових і лучних асоціацій в ландшафтах та урочищах хр. Сокільський, а також  інвентаризація грибів.

В результаті виявлено 37 видів грибів, з яких 2 види є рідкісними, включені до Червоної книги України та зроблено 11 геоботанічних описів лучної та лісової рослинності. В експедиції взяли участь: Держипільський Л.М. (к.б.н., науковий співробітник), Фокшей С.І. (зам. начальника наукового відділу), Гостюк З.В. (молодший науковий співробітник, аспірант).