Дика фауна і флора є незамінною частиною природних систем Землі, які мають охоронятися для нинішніх й майбутніх поколінь.

У грудні 2013 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 березня – день прийняття Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення – Всесвітнім днем дикої природи.

Мета конвенції полягає в тому, щоб гарантувати, що міжнародна торгівля дикими тваринами і рослинами не створює загрози їх виживанню і накласти на неї певний контроль. Угода вимагає, щоб весь імпорт, експорт, реекспорт та інтродукцію з моря проводилися на підставі дозволів та сертифікатів.
Україна приєдналась до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 14 травня 1999 року.

Зараз приблизно 5000 видів тварин і 28 000 видів рослин перебувають під охороною CITES проти надмірної їх експлуатації за допомогою міжнародної торгівлі. Всі вимираючі види згруповані в додатках, залежно від ступеня загрози зникнення і заходів, що вживаються з торгівлі ними.

Дозвіл на експорт, реекспорт і імпорт зразків тварин і рослин, включених в Додатки I, II і III CITES, видається Адміністративним органом CITES за умови позитивного висновку Наукового органу CITES.

Всього CITIES залежно від видів тварин та рослин, включає три додатки:

  1. зникаючі види (види, що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими негативно впливає чи може негативно вплинути на їхнє існування), торгівля якими може бути дозволена лише у виняткових випадках;
  2. вразливі види (види, які на сьогодні не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками цих видів не буде суворо регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням);
  3. види, які вносяться за ініціативою сторін з метою попередження торгівлі певними видами флори та фауни з її територій.

Дія Конвенції поширюється не лише на цілих тварин, а й на похідні від них, які легко можуть бути впізнанні. Це можуть бути особисті предмети або предмети домашнього вжитку (хутрові речі, сувенірні вироби), ідентифіковані як частина об’єктів, внесених до першого додатку.

Саме 3 березня – в день прийняття Конвенції, Генеральної асамблеєю ООН проголошено Всесвітнім днем дикої природи. Відзначення цього міжнародного дня закликає привернути увагу до цінностей дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, рекреаційного) значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту людини.

Екоосвітяни НПП «Гуцульщина»