Рясні зливи, що турбували наш край останні місяці, не могли не позначитися на чистоті води в річках, потічках та ставках.

Нами здійснені обстеження водойм методом біоіндикації за індексом ТВІ з метою встановлення рівня чистоти води.

Дослідження проведені на ІІІ і IV гідропостах р. Рибниця, у непротічних, штучно створених водоймах (Царинський став, с. Старий Косів) та потічках, що періодично пересихають (Терновець, с. Вербовець).

Виявлено, що у всіх водоймах вода є помірно забрудненою, коливається в межах 6-7 балів (із 10 можливих). Цікаво, що всім обстеженим гідрологічним об’єктам властива висока здатність до самоочищення, хоча зважаючи на ті кількості принесеного / віднесеного сміття, яке потрапило через людей та зливи у воду, можна було очікувати значного збіднення видового біорізноманіття. Натомість, на щастя, у воді достатньо макробезхребетних, які слугують кормом для риб, і які часто стають наживкою для риболовів.

Тішить, що природа так ефективно очищається від антропогенного загромадження її територій, і сумно, що так багато несвідомих жителів, які допускають подібного роду забруднення.

Науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу, Ірина Стефурак
Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу, Марія Пасайлюк