Кедрові деревостани в НПП «Гуцульщина» — це унікальні, рідкісні рослинні угруповання, що занесені до Зеленої книги України. Вони зростають на надзвичайно бідних та «сурових» грунтових умовах — скельних розсипах ямненського пісковика, а тому найбільш чутливо реагують на кліматичні зміни та антропогенний вплив.

Науковцями науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина» проведено другу інвентаризацію деревостану, підросту, живого надґрунтового покриву та мертвої деревини на постійній пробній площі у смереково-кедровому деревостані на західному схилі г. Грегіт в Космацькому лісництві. Попередня інвентаризація була 2015 р.

Результати стаціонарних довготривалих досліджень лісів і пралісів допомагають відслідковувати зміни в будові лісових екосистем під впливом біотичних і абіотичних чинників. Також, вони є основою для розробки ефективних заходів для підвищення стійкості та стабільності лісових екосистем, що раніше зазнали антропогенних змін.

  • Олег Погрібний, к. с.-г. н., начальник науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»
  • Лідія Погрібна, науковий співробітник науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»
  • Марія Томич, завідувач лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»