Моніторинг екосистем НПП «Гуцульщина» за участю рослинних угруповань, що включені до Зеленої книги України – одне з основних завдань парку.

25-27 листопада 2020 р. науковці НПП «Гуцульщина», а саме: Погрібний О.О., Фокшей С.І., Лосюк В.П та Погрібна Л.С., заклали постійну пробну площу (ППП) №10 в заповідному урочищі Каменистий, де раніше виявлено угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Зелена книга України).

В процесі закладання проби було пронумеровано дерева та проведено інвентаризацію деревостану, підросту, трав`янистого покриву, мертвої деревини і мікобіоти. На пробі виявлено строчок осінній, який є рідкісним видом на території НПП «Гуцульщина» (це вдруге ми реєстрували плодоношення цього гриба за 8 років).

Крім того тут вперше зафіксовано тифулу корененосну на опалому листі буків (великі групи грибів), яка поповнила списки мікобіоти НПП «Гуцульщина» в 2020 році.

  • Олег Погрібний,
    начальник науково-дослідного відділу
  • Стелла Фокшей,
    заступник начальника науково-дослідного відділу
  • Василь Лосюк,
    науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу