Категорія: Наукова діяльність Сторінка 2 з 44

Обмін досвідом та міжнародне співробітництво

Національний природний парк «Гуцульщина» є постійним партнером багатьох наукових та природничих установ нашої держави та за її межами.

Одним із них є Національний лісотехнічний університет України, котрий цьогоріч виграв проєкт під назвою «Україна: піклування про середовище і екологічну освіту = сталий розвиток краю», котрий реалізується спільно із парком крайовим Пуща Ромінська, що знаходиться в Східній Польщі. В рамках проєкту передбачалося розроблення методик відтворення жаб та інших амфібій та їх впровадження на практиці в парку крайовим Пуща Ромінська.

Серед інших запланованих заходів – міжнародна поїздка щодо обміну досвідом між установами з 15.06 по 19.06. У поїздці бере участь начальник науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина» Погрібний Олег Олегович. 16 червня делегація з України з 7-ми чоловік відвідали Національний природний парк Віргі.

Директор та наукові співробітники парку представили учасникам заходу основну мету створення та напрями охорони парку; еколого-просвітницький центр, природничий музей та дві еколого-просвітницькі стежки. Під час екскурсій стежками було представлено основні напрями наукових досліджень.

Натомість Олег Олегович розповів присутнім про Національний природний парк «Гуцульщина», подарував монографію парку, налагодив контакти для спільних наукових досліджень. А також запросив представників парку на майбутню конференцію, яка буде присвячена 20 річниці створення НПП «Гуцульщина».

Конференція «Сучасні рішення у сфері розвитку активного туризму в заповідних зонах» та практика «Академія врівноваженого розвитку»

З 7 по 10 червня та 17 червня працівники НПП “Гуцульщина” Марія Томич, Марія Пасайлюк, Зоряна Гостюк, Стелла Фокшей та Надія Копер взяли участь у заходах, організованих Асоціацією розвитку та промоції Підкарпаття “Pro Carpathia” в межах проєкту “Розвиток врівноваженого туризму в заповідних ландшафтних зонах Карпат”, який фінансується з бюджету Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Далі

37 засідання науково-технічної ради

В Національному природному парку «Гуцульщина» відбулося чергове засідання науково-технічної ради. Розглянуто наступні питання:

1. Розгляд проектів лімітів на використання природних ресурсів на друге півріччя 2021 р.
Доповідачі: заступник директора головний природознавець НПП «Гуцульщина» Копчук І.М.

2. Про стан дотримання природоохоронного режиму на територіях, що ввійшли до складу НПП «Гуцульщина» без вилучення у лісокористувачів
Доповідачі: заступник начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду НПП «Гуцульщина» Іванчук Р.І.

3. Про стан дотримання природоохоронного режиму на територіях, що ввійшли до складу НПП «Гуцульщина» з вилученням у лісокористувачів.
Доповідач: начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду НПП «Гуцульщина» Матійчук А.В.

4. Про стан розгляду судових справ щодо порушення природоохоронного законодавства на території НПП «Гуцульщина».
Доповідач: директор НПП «Гуцульщина» Стефурак Ю.П.

5. Оптимізація територіальної структури НПП «Гуцульщина» та перспективи розширення парку.
Доповідач: начальник науково-дослідного відділу Погрібний О.О.

6. Розгляд «Літопису природи» НПП «Гуцульщина» т. №18.
Доповідач: начальник науково-дослідного відділу Погрібний О.О.

7. Затвердження нових платних послуг НПП «Гуцульщина».
Доповідач: заступник директора з наукової роботи Пасайлюк М.В.

8. Розгляд методичних рекомендацій «Здійснення фенологічних спостережень за флорою, фауною та явищами природи службою державної охорони установ природо-заповідного фонду України».
Доповідач: начальник науково-дослідного відділу Погрібний О.О.

9. Про кандидатську дисертацію Гостюк З.В. «Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона».
Доповідач: молодший науковий співробітник Гостюк З.В.

10. Підсумки геоботанічних досліджень в 2020 році на території НПП.
Доповідач: завідувач лабораторії екологічного моніторингу Томич М.В.

11. Про реалізацію запитів, проєктів, грантових програм.
Доповідач: заступник директора з наукової роботи Пасайлюк М.В.

12. Різне:
– про рецензії на наукові статті;

Доповідач: начальник науково-дослідного відділу Погрібний О.О.

Весняна експедиція на г. Грегіт

Робота і подорож, фітнес і милування краєвидами — весняна експедиція на г. Грегіт.

Післялісові луки села Космач тільки оживають і починають квітчатися гірськими травами. Розквітає гравілат річковий, декілька видів осок, жовтець золотистий.

Далі

Участь у Міжнародній конференції

20-21 травня 2021 року заступник начальника науково-дослідного відділу Фокшей Стелла взяла участь в XХІI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО» на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (Кафедра екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету).

Основною метою міжнародної науково-практичної конференції був пошук вирішення проблем, пов’язаних із сміттєзвалищами, переробкою сміття, утилізацією залишків спалювання твердих побутових відходів, забруднення річок та паркових екосистем міст тощо.

В доповідях учасники конференції з України, Литви, Болгарії, Росії, США представили різні біотехнології, проєкти, методи, моделі для розв’язання екологічних проблем.

Дуже цікавою була експертна оцінка Дмитра Степанишина (DSc, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України) з питання збереження пам’ятників історії, архітектури та природи національного та регіонального значення у контексті проєкту будівництва другої черги Каховської ГЕС.

Він також розповів про позитивні та негативні сторони будівництва ГЕС в Україні. На питання: «Чи доцільно будувати малі ГЕС на річках в Карпатському регіоні?», п. Д. Степанишин однозначно відповів, що ні. По перше, це призводить до повного знищення гірських річок, по-друге – тягне за собою негативний вплив на біоту та екосистеми Карпат.

Фокшей С.І. представила дослідження про вивчення та охорону рідкісних видів макроміцетів на території НПП «Гуцульщина».

Наукові експедиції

5-18 травня науковці на чолі з начальником науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина» Погрібним О.О. організували ряд експедицій по обстеженню постійних пробних площ (ППП), пам′яток природи парку та проводили фенологічні спостереження за флорою та фауною.

Далі

Кандидатська дисертація «Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона»

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 11 травня успішно пройшов захист кандидатської дисертації Гостюк Зоряни Володимирівни за темою «Ландшафтні комплекси Покутських Карпат: структура, процеси, охорона».

Мета роботи – дослідити ландшафтну структуру Покутських Карпат і особливості прояву природних й антропогенних процесів у ландшафтних комплексах, визначити антропогенну кодифікованість та обґрунтувати шляхи оптимізації охорони ландшафтних комплексів досліджуваного регіону.

Далі

Сторінка 2 з 44

© 2010—2021 НПП «Гуцульщина» & Розробка сайту — «КосівАрт»