Категорія: Видання і публікації

До органічного землеробства

Тотальна хімізація сільськогосподарського виробництва, масове застосування синтетичних мінеральних добрив, отрутохімікатів, інтенсивні агротехнології спричинили руйнування родючого шару ґрунту і найціннішої її складової гумусу, погіршення умов життєдіяльності, зменшення чисельності корисних ґрунтових організмів, які переробляють відмерлі органічні рештки до поживних речовин, що легко засвоюються рослинами. Внаслідок цього родючість земель істотно знизилась, а затрати на виробництво продукції щораз зростають. До того ж, якість продуктів харчування погіршується через вміст шкідливих отрутохімікатів, нітратів, генетично модифікованих організмів (ГМО). Альтернативою є органічне землеробство, основні засади якого — грунтозахисна система обробітку грунту, повна реутилізація та рециркуляція відходів, побічної продукції, симбіотична та асоціативна фіксація азоту повітря, відміна синтетичних агрохімікатів (пестицидів, міндобрив), що дозволить одержати екологічно чисту продукцію.

Чорниця висока

Далі

Раритетний компонент флори і фауни НПП «Гуцульщина» відповідно до ІІІ видання Червоної книги України

Червона Книга України — офіційний документ, що відображає сучасний стан вищих та нижчих видів рослин України, які перебувають під загрозою зникнення або потребують охорони. Перше однотомне видання Червоної книги України було видане у1980 р. і до нього було включено 85 видів тварин та 151 вид судинних рослин. Друге видання Червоної книги України було підготовлено у двох томах. Перший том «Тваринний світ» був надрукований у 1994 р. і нараховував 382 види, другий том «Рослинний світ» вийшов друком у 1996 р. і нараховував 541 вид.

Далі

XІV Науково-технічна рада

Відбулась XІV Науково-технічна рада (НТР) Національного природного парку «Гуцульщина».

Перед початком роботи члени Науково-технічної ради на запрошення директора Парку Василя Пророчука оглянули нове адміністративне приміщення НПП «Гуцульщина», ознайомилися зі станом справ щодо завершення всіх робіт та введення споруди в експлуатацію, а також відвідали Маєток Святого Миколая.

Далі

Сторінка 3 з 3

© 2010—2021 НПП «Гуцульщина» & Розробка сайту — «КосівАрт»